Bezpieczna ochrona kredytu hipotecznego

Specyficzną formą transakcji jest sprzedaż nieruchomości, w której przychody ze sprzedaży nieruchomości będą niższe od salda należności z hipoteki, a właściciel nieruchomości nie może sobie pozwolić na spłatę hipoteki pełnej kwoty. Zgodnie z tym posiadacze prawa zastawu zgadzają się na uwolnienie ich zastawu na nieruchomości i zaakceptowanie kwoty mniejszej, niż kwota należna z tytułu tego długu. Taka opcja sprzedaży jest często używana jako sposób na zmniejszenie dodatkowych opłat i kosztów ponoszonych zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika. W zależności od polityki i rodzaju pożyczki każdego wierzyciela, wierzyciele mogą przyjmować wnioski od kredytobiorców nawet jeśli kredytobiorca nie zalega z płatnościami. Ze względu na ogromną liczbę kredytobiorców zalegających z powodu braku kredytów hipotecznych i innych przyczyn wynikłych z kryzysu finansowego, który dopadł nas w ciągu ostatnich lat, wielu wierzycieli zdecydowało się na taki rodzaj inwestycji. Federalna Komisja Handlu i poszczególne licencje i regulacje poszczególnych państw za odpowiednią opłatą, doradzają kredytobiorcom i pomagają negocjować zmiany kredytu z wierzycielami kredytobiorcy w jego imieniu. Konsultacje te regulowane są przez różne ustawy prawne. Poszczególne kraje mają różne i często zmieniające się przepisy ochrony kredytobiorców.

[Total: 0    Average: 0/5]