Co to jest nieruchomość

Nieruchomość ma wiele definicji. Jedna z nich jest taka iż jest to czyjaś własność indywidualna mająca określoną wartość. Wartością taką może być np. grunt, budynek, mieszkanie czy też lokal. Grunt jest to obszar ziemi przeznaczony do uprawiania, do budowy jakiegoś obiektu na jego terenie lub po prostu wolnostojąca działka. Nieruchomością budynkową jest natomiast jakiś budynek lub lokal stojący na danym terenie. Do tych nieruchomości można zaliczyć dom, mieszkanie, blok czy też jakiś lokal użytkowy. Wszystkie budynki przeznaczone do użytku publicznego są nieruchomościami czyli np. muzea, teatry, filharmonie czy też kina. Należą do nich także zabytkowe budynki takie jak np. Zamek Książęcy w Warszawie, Zamek w Kazimierzu Dolnym czy też Łazienki. Nasze prawo cywilne określa użytkowanie wieczyste danej nieruchomości. Wartość kupna lub sprzedaży takiej nieruchomości zawsze musi być poparta wyceną fachowca czyli w tym przypadku rzeczoznawcy majątkowego. Sprzedaż czy też kupno danego gruntu lub budynku musi odbywać się w obecności notariusza czy też prawnika który posiada uprawnienia do świadczenia takiej usługi. Obie strony zarówno sprzedający jak i kupujący podpisują tak zwany akt prawny który jest umową zawartą między tymi osobami. Taka umowa może odbywać się między dwoma obywatelami lub także między obywatelem a państwem.

[Total: 0    Average: 0/5]