Dzierżawa posiadanego gruntu terenowego

Dzierżawa posiadanego gruntu terenowego

Jeśli posiada się nieruchomość gruntową, o różnym przeznaczeniu, to można z nią wykonać różne rzeczy, zależnie od jej przeznaczenia. Jeśli posiada się działkę z przeznaczeniem pod zabudowę, to wówczas można na niej postawić budynek mieszkalny. Na działce o przeznaczeniu rolnym można sadzić warzywa, owoce i czerpać z nich korzyści. Są także działki o przeznaczeniu rolno-budowlanym, które są najlepsze i najbardziej pożądane, gdyż są najbardziej uniwersalne. Są także nieruchomości leśne, na których można sadzić lasy. Ze swoimi nieruchomościami gruntowymi można wykonywać różne rzeczy. Taką nieruchomość można na przykład oddać w dzierżawę innej osobie. Dzierżawa polega na oddaniu działki innej osobie we władanie, na określony czas, w zamian za ekwiwalent pieniężny. Dzierżawiąca osoba płaci właścicielowi danego terenu, a w zamian może korzystać z tego terenu. O tym w jaki sposób dzierżawca może wykorzystywać udostępniany teren decyduje umowa, która sporządzają obie jej strony. W umowie takiej musi być określony przedmiot dzierżawy, a więc nieruchomość gruntowa, a także cel dzierżawy czyli co dzierżawca ma robić z tym terenem. W umowie należy także zawrzeć wysokość wynagrodzenia, jakie osoba dzierżawiąca ma ponosić. Dzierżawa zawierana jest na różne okresy czasy, czasami na bardzo długo.

[Total: 1    Average: 5/5]