Wolskie Centrum Kultury - Obozowa 85 Warszawa

Muzyka

Zespół KURDESZ

Zespół artystyczny KURDESZ istnieje od 2000 roku. W swoim dorobku ma bogaty i różnorodny repertuar, z którym występuje podczas uroczystości rocznicowych, świąt okolicznościowych a także przygotowujeprogramy na zaproszenie innych placówek, klubów, towarzystw, stowarzyszeń, związków, domów pomocy społecznej, itp. Programy dedykowane są głównie dla seniorów i publiczności dojrzałej. 

Do zespołu należą osoby uprawiające najróżniejsze zawody (lekarz, inżynierowie, anglistka, dyrektor przedszkola, plastyczka, choreograf tańca ludowego, lutnik, kolejarz). Wszystkich łączy wspólna pasja do muzyki i śpiewu, chęć sprawdzenia się na scenie, występy przed zaprzyjaźnioną publicznością.

Oprócz występów - zespół bierze udział w przeglądach i festiwalach zespołów wokalnych seniora. Z reguły uzyskuje najwyższe lokaty, czego dowodem są uzyskane nagrody.

Laureat I nagrody na Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych

- 2001 - Pieśni staropolskie

- 2002 - Montaż sceniczny

- "Piosenka Przypomni Ci.."

- Laureat Grand Prix w I Festiwalu Chórów i Zespołów Amatorskich w Domu Kultury "Zacisze" 2002.

 I miejsce w XXIII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w 2004r.

Nagroda Główna w Betlejem w Avetek - w kategorii zespoły seniora w 2004r.

I miejsce - Betlejem u Avetek w 2005r.

Wyróżnienie KAPELI w XXV Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w 2005r.

GRAND PRIX na Festiwalu w DK Zacisze - w kategorii Chóry oraz I Nagroda KAPELI w kategorii Zespoły Estradowe w 2006r.

- I miejsce w XXVI Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w 2006r.

- wyróżnienie dla Kapeli

- I miejsce w XXVII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w 2007r.

- I miejsce w XXVIII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w 2008r.

- GRAND PRIX w XXIX Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w 2009r.

- I miejsce w XXXI Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w 2011r.

 PROGRAM ZESPOŁU KURDESZ:

Staropolski; Rozmarynowy; Schillerowski; Moniuszkowski; Historyczny; Kompozytorzy polscy; Program wojenny; Warszawski; Piosenki dawnej Waraszawy; Piosenki Romualda Żylińskiego; Piosenki Wasowskiego i Przybory; Kolędy staropolskie i popularne; Programy solistyczne; Programy Kapeli - polki; tanga; warszawskie; w planie na najbliższy sezon - piosenki Zielińskich (Skaldów)

Zespoół artystyczny KURDESZ pragnie zaprosić osoby muzykujące, mające wcześniejsze kontakty z muzyką. Szczególnie młe byłoby powiększenie grona zespołu (męskie głosy na wagę złota!)

Muzycy - amatorzy mile widziani !

próby kapeli:
wtorki: 16:00 - 17:00
próby solistów:
wtorki, piątki: 13:00 - 14:00
próby zespołu: 
wtorki, piątki: 14:00 - 16:00

zajęcia od od 01.09.2015r.

Zajęcia prowadzą:

Barbara Tarasiuk,

Michał Witecki 


Zespół MELODIA

Zespół "Melodia" skupia artystów wykonujących repertuar solowy (pieśni i arie) oraz duety ze słynnych operetek.

Poniedziałki: - 9.45 - 13.45Próby zespołu Melodia

zajęcia od od 7.09.2015r.

Zajęcia prowadzi:

Ewa Michalak

Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy