Kopanie na swoim terenie

Kopanie na swoim terenie

Jedną z zasad prawa budowlanego i prawa dotyczącego własności terenowej, jest reguła mówiąca o tym, że właściciel nieruchomości ziemskiej ma prawo do użytkowania swojego terenu jedynie na jego powierzchni. Oznacza to, że właściciel nieruchomości gruntowej może dokonywać na swoim terenie różnych czynności, o ile dotyczą one górnej powierzchni tego terenu. Właściciel nie ma natomiast prawa do tego co znajduje się pod spodem jego gruntu. To co ma miejsce pod powierzchnią terenu należy do państwa, a nie do właściciela danej ziemi. Właścicielom gruntów nie wolno zatem kopać pod swoimi działkami, w celu znalezienia różnego rodzaju skarbów. Takie kopanie jest nielegalne i grozi sankcjami prawnymi. Dokonywania poszukiwać mogą dokonywać tylko archeologowie posiadający licencje na dokonywanie wykopalisk. Jeśli dokona się znaleziska na swoim terenie to należy to jak najszybciej zgłosić odpowiednim organom, które zajmą się sprawą i powiadomią odpowiednie służby. Ludzie kopią na swoich działkach nie tylko w celu znalezienia kosztowności, ale też w celu wybudowania studni czy dokonania innych budów, które dotyczą wnętrza ziemskiego terenu. Wszystkie te czynności muszą być przed ich dokonaniem stosownie zgłoszone do właściwych organów, po to by zachować legalne procedury i nie mieć konfliktów z prawem.

[Total: 1    Average: 3/5]