Lokal – wymagany przy podjęciu działalności gospodarczej

Lokal – wymagany przy podjęciu działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy otwierający nowe firmy są dzisiaj podstawą funkcjonowania i kształtowania popytu na rynku nieruchomości. Każdy z nich musi wybrać placówkę swojej działalności i w tym miejscu zaaranżować całą swoją pracę. Poza tym dzięki występowaniu dotacji unijnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczych, oraz konkursów dotacyjnych w Urzędach Pracy, coraz więcej osób decyduje się na samozatrudnienie, tworząc tym samym popyt na nieruchomości. Zwracając uwagę na fakt, że prowadzenie własnej firmy, powoli wypiera z rynku pracę na etat, oczywiście nie z chęci samodzielnej pracy, ale raczej braku wolnych wakatów, to właśnie rynek lokali jest coraz bardziej poważany. Wagę tego zagadnienia podkreśla sposób zakładania działalności gospodarczej. Opiera się ona na rejestracji w dziale Ewidencji Działalności Gospodarczej, za pomocą wypełnienia odpowiedniego formularza. Wypełniamy tam wszystkie dane, wybieramy formę opodatkowania, wpisujemy numer NIP, ale wpisujemy jeszcze jedną ważną informację – placówkę danej firmy, na którą jest ona zarejestrowana. Jest to na tyle ważne, że urzędy wymagają wraz z formularzem, udostępnienia umowy najmu, bądź własności, albo innego potwierdzenia, że mamy prawo do korzystania z danej nieruchomości. Bez tego zaświadczenia nie bylibyśmy w stanie, nawet założyć działalności.

[Total: 1    Average: 4/5]