Nieruchomość gruntowa pasy przygraniczne

Nieruchomość gruntowa pasy przygraniczne

Jeśli posiada się swoją nieruchomość terenową, to wówczas zna się jej wymiary. Każda działka terenowa ma swoje wymiary, mierzone w metrach kwadratowych. Takie działki mierzone są przez geodetów, którzy posiadają kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności w zakresie badania gruntów terenowych i dokonywania pomiarów tych gruntów. Jeśli zna się wymiary swojej działki, to wówczas należy pilnować swoich granic. W prawie polskim funkcjonuje termin przygranicznych pasów. Każda działka ma swoją granicę, która nie może być przekroczona przez Iną osobę, mającą działkę tuż obok. Nie chodzi jedynie o wybudowanie budynku na nie swoim terenie, lecz o coś jeszcze innego. Przede wszystkim żadna część budynku nie może zachodzić na granicę sąsiada bez jego zgody. Dotyczy się to dachów budynków, które czasami wystają poza wyznaczony teren. Jeśli właściciel gruntu zgłosi, że jego sąsiad nielegalnie przekracza nie swój teren, to wówczas odpowiednie organy mogą nakazać zdemontowanie zachodzących na przygraniczny teren elementów. Czasami łączy się to z koniecznością rozbiórki całego budynku, co jest bardzo kosztowne. Przygraniczne pasy dotyczą również drzew, których gałęzie wychodzą poza teren działki należącej ich właściciela. Takie gałęzie także muszą zostać wycięte i nie mogą zachodzić na graniczny teren.

[Total: 1    Average: 5/5]