Nieruchomość leśna w polskim prawie

Nieruchomość leśna w polskim prawie

Na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, można wyróżnić kilka rodzajów nieruchomości. Jednym z rodzajów nieruchomości jest nieruchomość leśna. Nieruchomość leśna to obszar, na którym znajdują się lasy. Lasy to miejsca zadrzewione, w lasach występują różnego rodzaju drzewa oraz krzewy. Nieruchomości leśne to grunty, na których można jedynie posadzić las. Na tego typu terenach nie wolno dokonywać inwestycji budowlanych czyli na przykład nie wolno budować żadnych budynków. Jeśli chce się zmienić przeznaczenie swojej działki, to wówczas należy dokonać przekształcenia, jednak organy, które decydują w tym temacie nie zawsze zgadzają się na takie przekształcenie, z różnych powodów. Lasy są ludziom potrzebne z wielu przyczyn. Najczęściej są to przyczyny finansowe. Ludzie sadzą lasy, po to by mieć drewno. Drewno z kolei można sprzedawać z zyskiem. Nie wszyscy chcą jednak czerpać dochody ze sprzedaży drewna. Ludzie czasami sadzą lasy żeby mieć drewno do ogrzewania swojego domu. Drzewa nie rosną od razu, lecz zajmuje im to wiele lat, ale lasy są z pewnością ciekawą inwestycją dla osób cierpliwych. Nieruchomości leśne można wykorzystać na różne sposoby, można choćby w nich wypoczywać albo zbierać owoce jakie rosną w lasach. Nieruchomości leśne można podzielić na różne klasy, zależnie od ich jakości.

[Total: 1    Average: 4/5]