Nieruchomość wybudowana niezgodnie z prawem

Nieruchomość wybudowana niezgodnie z prawem

Aby wybudować własną nieruchomość mieszkalną należy w pierwszej kolejności zdobyć pozwolenie na jej wybudowanie. Takie pozwolenie uzyskuje się od właściwych ku temu organów, które wydają takie decyzje. Jeśli uzyska się pozwolenie na budowę, to wówczas można już rozpoczynać kroki zmierzające do wybudowania budowli. Niektórzy jednak pomijają ten krok i stawiają nieruchomości mimo braku posiadania pozwolenia na budowę. Jest to niezgodne z prawem i grozi poważnymi konsekwencjami. Wybudowanie budynku mimo braku wymaganych zezwoleń jest nazywane samowolą budowlaną. Taka samowola to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie z różnych powodów. Przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa. Budynki budowane bez potrzebnych zezwoleń nie są w pełni bezpieczne, gdyż w takim wypadku nie dochodzi do zbadania gruntu, na którym i jest nieruchomość. Może zatem dojść do katastrofy budowlanej. Innym problemem dla osoby dopuszczającej się samowoli budowlanej, może być niezapowiedziana kontrola inspektorów z nadzoru budowlanego. Jeśli tacy inwestorzy stwierdzą, że doszło do samowoli budowlanej, to wówczas mogą nakazać rozbiórkę takiego budynku, a to wiąże się z dużymi stratami finansowymi dla właściciela nielegalnej nieruchomości. Właściciel rozbiera ten budynek własnym kosztem. Dodatkowo na właściciela nakładana jest jeszcze kara finansowa.

[Total: 1    Average: 4/5]