Nieruchomości a poligony wojskowe

Nieruchomości a poligony wojskowe

Specjalnym rodzajem nieruchomości są tereny przeznaczone do użytkowania przez wojsko. Takie tereny zawsze są wydzielone i ogrodzone płotami, na których umieszcza się tablice ostrzegające przed nielegalnym przekroczeniem terenów wojskowych. Takimi terenami są na przykład poligony wojskowe. Takie tablice ostrzegawcze umieszczane są przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Na poligonach dokonuje się ćwiczeń wojskowych, podczas których strzela się pociskami. Dlatego ludzie niepowołani nie powinni dostawać się w takie miejsce, gdyż zagraża to ich bezpieczeństwu. Nieruchomości wojskowe to nie tylko poligony służące do ćwiczeń. To przede wszystkim koszary, w których przebywają na co dzień żołnierze. Takie koszary są domami dla żołnierzy, gdyż żołnierze udają się do swoich prywatnych domów jedynie wtedy, gdy dostają przepustki. Budynkami wojskowymi są takie obiekty administracyjne, na przykład sądy wojskowe. Inne tego typu obiekty to komendy uzupełnień. Obiekty wojskowe chronione są przez wartowników, którzy strzegą, by nie dostały się do ich wnętrza osoby, które nie mają na to uprawnień. Żołnierze strzegą tych budynków dzień i noc, zmieniając się podczas warty. Budynki wojskowe to obiekty specjalnego przeznaczenia, dlatego podlegają odrębnym unormowaniom prawnym i administracyjnym.

[Total: 1    Average: 5/5]