Nieruchomości gruntowe i ich podział

Nieruchomości gruntowe są to grunty oraz znajdujące się na nich budynki mieszkaniowe czy tez do użytku publicznego. Osobne od gruntów mogą być nieruchomości budynkowe lub lokalowe. Nieruchomości gruntowe dzielą się na leśne oraz rolne. Nieruchomości rolne są to grunty wykorzystywane do uprawy lub do innej działalności rolniczej. Ludzie mieszkający na wsi posiadają dużo takich pól. Uprawiają na nich zboża takie jak np. owies czy żyto, a także warzywa takie jak marchew czy ogórki oraz owoce np. truskawki. Na polach tych często są także drzewa owocowe np. jabłonie. Dla wielu ludzi mieszkających na wsi jest to często główne źródło utrzymania. Są opłacalne również dlatego że otrzymują za nie pieniądze tak zwane dopłaty z Unii Europejskiej. Nieruchomości takie leżą poza terenem miast i posiadają określoną powierzchnię minimalną. Grunty rolne są to tak zwane powierzchnie przeznaczone do użytków rolnych. Znajdują się między innymi pod stawami oraz zbiornikami wodnymi, pod budynkami gospodarstw rolnych takich jak np. garaże, spichlerze, szopy, pod parkami oraz innymi terenami zielonymi, drogi rolne. Nieruchomość leśna natomiast jest to obszar przeznaczony do zalesiania. Jest to grunt o powierzchni co najmniej 0,1 hektara pokryty drzewami a także roślinnością. Może być także parkiem lub rezerwatem przyrody.

[Total: 0    Average: 0/5]