Nieruchomości terenowe oraz gruntowe

Nieruchomości terenowe oraz gruntowe

Pojęcie nieruchomości według przepisów obowiązujących w Polsce nie jest jednolite i ma kilka znaczeń. Przede wszystkim wyróżnić należy nieruchomości gruntowe. Nieruchomość gruntowa nie jest tożsama z nieruchomością lokalową. Nieruchomość gruntowa to teren, na którym można wykonać różnego rodzaju czynności. Na takiej nieruchomości gruntowej można na przykład wybudować swój dom. Istotne w przypadku posiadania gruntów jest to, że własność obejmuje jedynie powierzchnię gruntu znajdującą się na ziemi. Nieruchomość gruntowa nie obejmuje tego co znajduje się pod ziemią. Właściciel nieruchomości terenowej nie może zatem kopać na swoim terenie w celu odnalezienia skarbu lub innych ciekawych przedmiotów, gdyż jest to niezgodne z prawem i grożą za to poważne kary. Nieruchomości gruntowe także można podzielić na kilka rodzajów, a przede wszystkim na klasy. Grunty mają swoje klasy. Od klasy gruntu zależy jego cena, gdyż na gruntach o wysokiej klasie można posadzić większą ilość warzyw i owoców. Takie grunty to ziemie bardzo żyzne, na których udają się wszelkie uprawy. Grunty niskich klasy, to grunty mało urodzajne lub ugory, na których niczego się nie sadzi, bo nie urośnie. Nieruchomości gruntowe dzielą się na nieruchomości, na których można dokonać zabudowy oraz na takie nieruchomości, na których można jedynie sadzić warzywa oraz drzewa.

[Total: 1    Average: 3/5]