Naklejka na elektroniczną legitymacje studencką els Zielona Góra

Strzeżone osiedla oazą spokoju

Strzeżone osiedla oazą spokoju

W polskich miastach coraz częściej można zobaczyć strzeżone osiedla mieszkaniowe. Charakteryzują się one przede wszystkim wysokim i szczelnym ogrodzeniem, które uniemożliwia wejście na teren posesji obcym z zewnątrz. Portier czy ochrona przy bramie wpuści gości tylko wtedy, kiedy potwierdzi to właściciel mieszkania lub jeżeli gość był wcześniej umówiony. Pierwsze tego typu osiedla powstały w naszym kraju w połowie lat dziewięćdziesiątych. Z początku traktowane były przez większość Polaków jako coś nowego, przeznaczonego dla najbogatszych. Z biegiem lat, kiedy takich miejsc było coraz więcej, zaczynaliśmy zmieniać zdanie na temat osiedli strzeżonych. Pojawiały się głosy, że tworzy się getta i stwarza podział na biednych i bogatych. W świetle prawa było to dozwolone i nic nie można było zrobić. Osiedla te reklamowano przede wszystkim jako bezpieczne oazy w mało gościnnych późną porą miastach. Rzeczywiście, kradzieże samochodów czy okradanie mieszkań w takich miejscach to rzadkość niebywała. Ceną za to jest wyższy o wiele czynsz w takim mieszkaniu, więc posądzenie o to, że mieszkania takie są tylko dla bogatych nie jest pozbawione prawdy. Po wielu latach narzekań i złej prasy dla oddzielonych od reszty osiedli,

Umowa najmu, sposobem studenta

Umowa najmu, sposobem studenta

Stojąc przed wyborem miejsca zamieszkania bardzo często znajdujemy się w obliczu podjęcia trudnej decyzji. W końcu koszt, który wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania, szczególnie, gdy jest to nasza pierwsza wyprowadzka, z domu rodzinnego, może być przerażający. W tym momencie stajemy przed wyborem dwóch dróg. Możemy wybrać drogę, zaciągnięcia kredytu hipotecznego i kupna własnego mieszkania, co zapewni nam stały, własny kąt, ale możemy także zdecydować się na wynajem. Umowa najmu jest dobrym rozwiązaniem na początku przygody z nieruchomościami. Polega ona na podjęciu dwustronnego zobowiązania, z którego wynika, że jedna strona zobowiązuje się udostępnić lokal mieszkaniowy, druga natomiast, oświadcza, że w zamian za użytkowanie danej powierzchni, będzie wnosiła stałą opłatę, zwykle comiesięczną. Ta forma użytkowania mieszkania jest najczęściej wybierana przez studentów. Wybierając szkołę wyższą, która znajduje się daleko od miejsca zamieszkania i nie lubiąc, nocnego życia akademików, decydują się na wynajem. Zwykle to właśnie umowa najmu określa wszelkie związane z tym, obowiązki i przywileje. Oprócz ceny zawiera chociażby postanowienie o sposobie rozwiązania umowy, czy o tym, kto będzie dokonywał niezbędnych napraw i remontów. To wspaniałe zabezpieczenie interesów dwóch stron.