Uwłaszczenie właściciela nieruchomości

Uwłaszczenie właściciela nieruchomości

Ludzie posiadają swoje nieruchomości położone w różnych miejscach. Niekiedy są to miejsca, w których władze miejskie planują dokonać istotnych inwestycji. Pojawia się wtedy konflikt interesów, gdyż właściciel danej nieruchomości nie chce opuszczać swojego terenu, a drugiej strony miasto potrzebuje tego miejsca pod budowę lub inną inwestycję. W prawie polskim funkcjonuje taki termin jak uwłaszczenie. Uwłaszczenie polega na przejęciu strategicznego terenu, potrzebnego państwu z różnych powodów, od prywatnego właściciela. To uwłaszczenie polega na tym, że właściciel otrzymuje rekompensatę finansową od władz w zamian za oddanie miastu w użytkowanie swojego terenu, który jest miastu potrzebny do określonych celów. Tak dzieje się na przykład z terenami pod budowę autostrad. Gdyby nie było czegoś takiego jak uwłaszczenie, to wówczas ciężko były dokonać wiele istotnych inwestycji, gdyż właściciele w większości przypadków nie zgadzaliby się na dobrowolne oddanie swojego terenu, w zamian za pieniądze. Mimo istnienia takiego prawa ludzie często nie zgadzają się na przyjęcie takiej oferty i dlatego kończy się to sporami, czasami trwającymi długo. Nie jest to jednak opłacalne, gdyż do pewnego momentu można taką ofertę negocjować, a jeśli dana osoba ciągle protestuje, to wówczas miasto płaci tyle, ile wyceni dany ekspert.

[Total: 1    Average: 3/5]