Zakup działki budowlanej

Zakup działki budowlanej

Planując budowę domu, a więc w pierwszej kolejności zakup działki, warto przemyśleć kilka ważnych aspektów prawnych związanych z ową nieruchomością. Oczywiście w pierwszej kolejności sprawdzamy obciążenia działki, księgę wieczystą i stan własności. Kolejnym ważnym aspektem, który w naszym społeczeństwie jest jeszcze słabo znamy jest stan urządzeń przesyłowych na nieruchomości takich jak słupy i linie telefoniczne, linie gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, czy słupy telefoniczne. Urządzenia takie z racji nowelizacji kodeksu cywilnego, podlegają uregulowaniu podstawy prawnej zasadności funkcjonowania ich na nieruchomości nienależącej do Przedsiębiorcy Przesyłowego. Co zatem znaczy to dla potencjalnego nabywcy? Nabywca działki powinien dokładnie przeanalizować czy i w jakim stopniu urządzenia przesyłowe zakłócają użytkowanie nieruchomości i cz w przyszłości nie okaże się, iż przesył tych urządzeń powoduje szkodliwe skutki dla zdrowia użytkowników nieruchomości. Ponadto warto zastanowić się czy możliwe i opłacalne jest ubieganie się o odszkodowanie od przedsiębiorcy przesyłowego. Dość często okazuje się, że kwota odszkodowania jest bardzo wysoka, bowiem ustalenie odszkodowania za służebność przesyłu i za bezumowne korzystanie z nieruchomości może pokrywać nam znaczą część kosztów budowy domu na tej właśnie nieruchomości.

[Total: 1    Average: 3/5]