Zdolność prawna a nieruchomości

Zdolność prawna a nieruchomości

Człowiek w trakcie swojej egzystencji według prawa polskiego posiada trzy statusy. Do wieku 13 lat posiada zdolność prawną, do lat 18, posługuje się ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, a później, w końcu, ma upragniony status, pełnej zdolności do czynności prawnych. Każdy z tych statusów, posiada swoje prawa. Mają one znaczenie również w dziedzinie nieruchomości. W końcu bardzo często okazuje się, że już na niepełnoletnie dzieci przepisuje się część swojego majątku ziemskiego. Jak wygląda to w świetle prawa? Zdolność prawna, którą posiada każdy człowiek, od dnia narodzin, pozwala na bycie podmiotem w zawieraniu stosunków cywilno-prawnych. Co to znaczy w praktyce? Takie osoby, do lat 13, mogą odziedziczyć spadek, czy być właścicielami nieruchomości, z pewnymi zastrzeżeniami. Przede wszystkim do czasu uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnej, majątkiem danej osoby zarządza jej prawny opiekun. W ten sposób wyznaczona jest osoba, która ma prawo podejmować decyzje i nawiązywać wiążące umowy, jednak prawowitym właścicielem nieruchomości, dalej jest ta właśnie osoba, które jeszcze ma tylko zdolność prawną. Ciekawym przypadkiem jest również odziedziczenie nieruchomości, przez nienarodzone dziecko. W tym momencie prawo zakłada, że jeśli się urodzi, ma prawo do tego majątku. Widzimy, więc, jak wielkie znaczenie ma zdolność prawna w świecie nieruchomości.

[Total: 1    Average: 5/5]