Budynki oraz budowle

Budynki oraz budowle

Nieruchomości dzielą się na kilka rodzajów. Należy przede wszystkim odróżnić od siebie budynki oraz budowle. Przeciętnej osobie wydaje się, że są to identyczne pojęcia, jednak polskie prawo wyraźnie rozdziela od siebie budynek od budowli. Według przepisów polskiego prawa, aktualnie obowiązujących, budynek to obiekt architektoniczny, posiadający fundamenty, zadaszenie oraz ściany wewnętrzne. Oznacza to, że taki obiekt ma fundamenty wkopane w ziemię oraz posiada przykrycie dachowe. Budynkami są więc wszystkie miejsca mieszkalne ludzi, na przykład bloki czy zwykłe domy. Budowlą jest natomiast obiekt budowlany, który nie posiada fundamentów lub zadaszenia. Budowlami są na przykład lotniska, mosty czy tory kolejowe. Wszystkie te obiekty znajdują się na ziemi i nie mają cech charakterystycznych dla budynków mieszkalnych. Są to obiekty o różnej użyteczności. Tory kolejowe są potrzebne do jazdy pociągów, lotniska z kolei umożliwiają latanie samolotów, a więc przemieszczanie się ludzi na większe odległości. Różnica między budynkami a budowlami jest duża. Podział ten m a znaczenie z kilku powodów. Przede wszystkim chodzi o względy formalne, po to by usystematyzować co jest czym. Druga rzecz to względy podatkowe, gdyż budowle podlegają nieco innemu systemowi podatkowemu, niż ma to miejsce w przypadku budynków.