Nieruchomości przeznaczone na działalność gospodarczą

Nieruchomości przeznaczone na działalność gospodarczą

Jednym z rodzajów nieruchomości według prawa budowlanego w Polsce, są nieruchomości lokalowe. Takie nieruchomości wchodzą w skład grupy nieruchomości, które stworzone są w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a więc w celu zarabiania na tych nieruchomościach pieniędzy. Nieruchomości lokalowe to na przykład nieruchomości, które służą pod wynajem mieszkań. Z tego typu działalności należy się rozliczyć w odpowiednim urzędzie podatkowym, choć nie zawsze jest to czynione. Generalnie nieruchomości przeznaczone pod użytkowanie finansowe muszą być zgłoszone w specjalnej ewidencji. Nie można wykonywać działalności gospodarczej w lokalu, który nie został zgłoszony w tym celu. Jeśli dany lokal nie spełnia ustawowych warunków, to należy dokonać przekształcenia. Takie przekształcenie dokonywane jest na wniosek właściciela nieruchomości, a procedura uruchamiana jest w specjalnym urzędzie, zajmującym się tego typu sprawami. Procedura przekształcenia jest czasochłonna i czasami trwa bardzo długo, dlatego wiele osób decyduje się na pominięcie tego kroku. Wiąże się to jednak z możliwą kontrolą odpowiednich organów, którzy w takim wypadku mogą nałożyć stosowną karę na osobę prowadzącą działalność gospodarczą w lokalu do tego nieprzystosowanym. Jednak taka kontrola nie zdarza się często, dlatego ludzie się jej nie boją.