Nieruchomości terenowe na potrzeby więzień

Nieruchomości terenowe na potrzeby więzień

Prowadząc normalne życie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, własnym sumieniem oraz z innymi ludźmi, nikt nie powinien trafić do więzienia. Więzienia to miejsca odosobnienia dla przestępców. Przestępstwa, za które można trafić do więzienia wyszczególnione są w kodeksie karnym. Więzienia są nieruchomościami o szczególnym profilu oraz specyficznym przeznaczeniu, dlatego ich budowa nie jest łatwa. Przede wszystkim potrzebne jest znalezienie terenu pod budowę takiego więzienia. Czasami więzienia budowane są w centrach miast, lecz ludzie nie zawsze chcą mieszkać obok tego typu miejsc, z obawy o swoje bezpieczeństwo. Dlatego najczęściej więzienia lokalizowane są w dala od większych skupisk ludzkich, na obrzeżach miast .Więzienia składają się z kilku elementów. Same budynki więzienne oraz administracyjne to tylko jeden z nich. Więźniowie przetrzymywani w tego typu placówkach są odizolowywani od zewnętrznego świata, dlatego są stale pilnowani. Jednym z elementów zabezpieczeń, mających zapobiec ucieczkom więźniów są mury. Mury otaczają nieruchomości więzienne. Dodatkowo mury chroni siatka z drutu kolczastego. Mury więzienne są wysokie i budowane są z gładkich materiałów, by trudno się po nich wspinać. Co kilka metrów w murze znajdują się wieżyczki strażników, którzy patrolują teren.