Nieruchomości w pojęciu prawnym

Nieruchomości w pojęciu prawnym

Interesując się rynkiem nieruchomości, trudno się nie zastanowić, jak jest on uwarunkowany prawnie. Kwestia nieruchomości ma swoje stałe miejsce w Kodeksie Cywilnym, bowiem okazuje się, że w wielu sytuacjach ta forma kontaktów międzyludzkich wywołuje sporo problemów. Czym więc, w świetle prawa jest nieruchomość? Możemy być zaskoczeni faktem, że powszechne podejście, mówiące, że to po prostu budynki, nie jest prawdziwe. Nieruchomość jest pewną partycją ziemi, która należy do danej osoby fizycznej, oraz wszystkim tym, co na tym właśnie kawałku się znajduje. Zauważmy, więc, że główną miarą nieruchomości jest działka, nie natomiast budynek. W takim wypadku możemy się zastanowić, co z wszystkimi mieszkaniami, które są częścią większego budynku. Ustawodawca znalazł rozwiązanie również w tym temacie. Mieszkania, są szczególnym przypadkiem nieruchomości. Są one jednak uwarunkowane pewnymi przepisami. Zajmując się nieruchomościami, czy z pozycji kupującego, czy spadkobiercy, albo sprzedawcy musimy dobrze znać status prawny tych tematów. Łatwo jest, bowiem przekroczyć prawo, gdy nie ma się świadomości popełnienia błędnego czynu, a dobrze wiemy, że według przepisów, nieznajomość prawa, nie usprawiedliwia. W przypadku braku jego przestrzegania, działa to tylko na naszą niekorzyść.