Służebność przesyłu przy zakupie nieruchomości

Służebność przesyłu przy zakupie nieruchomości

Zakup nieruchomości wiąże się z tym, że prócz zakupu areału nieruchomości otrzymujemy nie, jako w spadku cały arsenał urządzeń przesyłowych takich jak linia energetyczna, sieć gazowa lub wodociągowa, naftowa, a nieraz i linia telefoniczna. Każde z tych urządzeń przesyłowych utrudnia nam swobodne korzystanie z działki, bowiem każde z nich samo w sobie jest jakby obiektem nienaruszalnym, bowiem w każdym wypadku musi być zachowana odpowiednia odległość od ewentualnie wybudowanych obiektów. Gdy okaże się jeszcze, że na naszej działce położno stację traffo lub linię wysokiego napięcia to pas ochronny może być ustalony w szerokości nawet 15 metrów i to na całej długości linii biegnącej przez naszą działkę. Czy zatem istniej jakiś sposób by usnąć linie przesyłowe z naszej działki? Odpowiedz jest niestety smutna – nie możemy tego zrobić. Jednak dzięki nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego istnieje możliwość ustanowienia służebności przesyłu. Oznacza to, iż można rozpocząć procedurę polegającą na ubieganiu się o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości, oraz za służebność przesyłu. Dodatkową częścią odszkodowania jest odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wysokość odszkodowania zależy od wartości działki i często jest to kwota nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W świecie problemów to chyba jedna z tych, dobry wiadomości.