Zalety i wady mieszkań wykonanych w technologii wielkiej płyty

Zalety i wady mieszkań wykonanych w technologii wielkiej płyty

Jeszcze nie tak dawno marzeniem ogromnej większości obywateli naszego kraju było uzyskanie przydziału na swoje własne M – większość takich mieszkań wykonana była w technologii tak zwanej wielkiej płyty. Technika budowlana polegała na tym, że w specjalnych wytwórniach produkowano z betonu oraz ze stali specjalne płyty, które następnie były przewożone na teren budowy i ustawiano je jedna na drugą, oczywiście łącząc poszczególne płyty ze sobą metodą spawania oraz betonowania. W latach 70-tych i 80-tych XX stulecia ponad 90 procent mieszkań oddawanych do użytku było budowanych właśnie w tego rodzaju technologii. Czy mieszkania te były i są atrakcyjne dla ich mieszkańców, jakie posiadają zalety? W czasie ich powstawania konstruktorzy i budowlańcy widzieli w nich same zalety, a więc stosunkowo dużą szybkość budowania takich bloków (co jednak było półprawdą), relatywnie niską cenę budowy oraz to, że wszystkie materiały do budowy można było uzyskać w kraju, bez tak zwanego wsadu dewoisowego. Jednak po latach funkcjonowania tych mieszkań widzimy ich liczne wady, do których na pewno można zaliczyć niską termoizolacyjność – mieszkania te były zimne, betonowe, dopiero odpowiednie ich uszczelnienie i duża ilość zainstalowanych grzejników wewnątrz mieszkania mogły spowodować zadowalające temperatury we wnętrzu takich mieszkań.